Projekt

Ett axplock av projekt GMB Stockholmsschakt AB har utfört:

1
Projekt: Newton Vegastaden
Beställare: Bonava Sverige AB
Projektart: Grovplanering, pålning, VA samt finplanering
Omsättning: 25.000.000kr

2
Projekt: Northpower jordbro
Beställare: Northpower Stålhallar AB
Projektart: Grundläggning nyproduktion fastighet om 2200m2
Omsättning: 4.300.000kr

3
Projekt: Nordic Forum Kista
Beställare: Storstadens Entreprenad AB
Projektart: Finplanering
Omsättning: 4.200.000kr

4
Projekt: Kv Nationalarenan 3
Beställare: Skanska Sverige AB
Projektart: Finplanering
Omsättning: 5.900.000kr

5
Projekt: Aronia – Nyproduktionsområde
Beställare: Bonava Sverige AB
Projektart: Grovplanering, pålning, VA samt finplanering
Omsättning: 13.900.000kr

6
Projekt: Vega Hill – Nyproduktionsområde
Beställare: TB Tyresöbyggarna AB
Projektart: Grovplanering, pålning, VA samt finplanering
Omsättning: 18.000.000kr

7
Projekt: Brunna industriområde Upplands-Bro
Beställare: Active Bygg AB
Projektart: Grundläggning nyproduktion fastighet om 1790m2
Omsättning: 2.000.000kr

8
Projekt: Nationalmuseum Stockholm
Beställare: Skanska Sverige AB
Projektart: Sprängning och VA
Omsättning: 6.000.000kr

9
Projekt: Najaden, Haninge kommun
Beställare: SBB NRJ AB (samhällsbyggnadsbolaget)
Projektart: Fjärrvärme
Omsättning: 9.600.000kr

10
Projekt: FJ Norrenergi Solna
Beställare: Norrenergi AB
Projektart: Fjärrvärme
Omsättning: 3.200.000kr